Ritningar och bilder

Fasader samt plan BV till 4 - 1884
Fasader samt plan BV till 4 - 1884
Fasader samt plan BV till 4 - 1884
Inredning WC plan BV till 4 samt ombyggnad butikslokal - 1933
Inredning WC plan BV till 4 samt ombyggnad butikslokal - 1933
Inredning WC plan BV till 4 samt ombyggnad butikslokal - 1933
Inredning WC plan BV till 4 samt ombyggnad butikslokal - 1933
Uppmätningsskisser vind och vindstorn - 1989
Uppmätningsskisser vind och vindstorn - 1989
Uppmätningsskisser vind och vindstorn - 1989

Webbyrå: Pigment AB Stockholm