Regler

 • För allmän trivsel för oss alla i trapphus,tvättstuga, gym och gården måste vi försöka hålla ordning och reda och inte utsätta fastigheten för onödigt slitage.
 • Sopor ska läggas i tunnorna och inte vid sidan eftersom de då inte kommer att tas med sophämtningen. Blir det överfullt tar hämtarna bort påsarna och lägger dem bredvid. Kartonger och dylikt får INTE slängas i soptunnorna utan hänvisas till återvinnings/sopstationer.
 • Se alltid till att porten stängs efter dig. Vi hjälps åt att hålla objudna gäster borta.
 • Det är förbjudet att förvara saker i gångarna i källaren. Se brandskyddreglerna.
 • Rökning i källare, trapphus eller annan föreningslokal är absolut förbjudet. Vid rökning på gård se till att fimpar hamnar i avsedda behållare. Du som rökare, töm även denna ibland.
 • Om du lånar allmäna lokaler, så till att följa skötselråd samt håll rent ock snyggt.
 • För allas trevnad vattna blommor och växter på gården och klipp gräset om det behövs. Det finns en veckolista med ansvariga. Byt med en granne om du inte är tillgänglig din skötselvecka.
 • Om det har snöat och snön ligger kvar på gården så gäller att den som har snöskottarvecka enligt utdelad lista har ansvar för att skotta. Byt med en granne om du inte är tillgänglig din skottarvecka. Ligger snö kvar kan det leda till att sophämtningen uteblir, med de problem det tillför för alla boende. Se det även som en god gärning mot dina grannar.
 • Använder du tvättstugan så se till att hålla rent och snyggt. Ta bort ludd ur torktumlaren (det sägs att just sådant ludd är orsak till många av de tidigare världskrigen). Ta även bort damm/ludd inne i torkskåpet.
 • Lämna tvättstugan är städat och snyggt skick efter dig!
 • Har du en bokad tid i tvättstugan men inte har möjligt att tvätta. Se till att avboka så att någon granne istället kan använda tvättstugan. Har du inte påbörjat din tvättid inom 1 timme så har någon annan rätt att ta din tid.

Vänligen,
Styrelsen

Webbyrå: Pigment AB Stockholm