Pågående projekt

Projekt #1

Renovering och om byggnad av gården. Vi har byggt ett trädäck med utekök, kringgärdat av planteringslådor för blommor och kryddväxter. Integrerat i däcket finns också en plantering av ett magnoliaträd. Däcket, uteköket och magnoliaplanteringen har också belysning.

Status: projektet är nästan slutfört, det som återstår är att plantera blommor och kryddväxter, vilket kommer att ske under våren 2019.

Projekt #2

Genomgripande renovering av bottenvåningens fasad. Den putsade fasaden är i dåligt skick på grund av ett felaktigt materialval – främst färg – långt tillbaka i tiden. Fasaden har en mängd hål och det är bara en tidsfråga innan större sjok av putsen kommer lossna.

Föreningen har därför inlett en omfattande renovering av fasaden, där i princip alla ytlager ner till själva teglet kommer att tas bort och sedan byggas upp igen. Fasaden kommer sedan att målas i en ljusare grå färg än den som den hade tidigare. Föreningen har anlitat en färgkonsult för det jobbet och en fasadfirma för renoveringen.

Status: projekt ska vara avklarat under senhösten 2018.

Webbyrå: Pigment AB Stockholm