Överlåtelser

Vid överlåtelse skall bostadsrätten avsynas gemensamt med säljare och köpare närvarande.

Köparen, som i sammanhanget söker medlemskap i föreningen, prövas av styrelsen som kontrollerar den sökandes ekonomiska situation och tidigare boende. Överlåtelse sker sedan efter föreningens godkännande av den nya medlemmen och registrering utförs.

Avgift

Föreningen tar ut en överlåtelse avgift på 2,5% av ett prisbasbelopp som betalas av köparen samt en pantsättningsavgift på 1% av ett prisbasbelopp även den betalas av köparen.

Webbyrå: Pigment AB Stockholm