Bo i bostadsrätt

Vad det innebär att bo hos oss

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen.

En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad. Möjligheten att kunna påverka regler för boendet och sin bostandard genom att vara aktiv på medlemsmöten är den största tillgången med föreningsformen. Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Man kan även skriva en motion som tas upp till behandling vid årsmöte. Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen men man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om bra boende och ha förslag kring detta innebär ju även det att vara aktiv.

Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslag, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa. Man kan sälja lägenheten när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen.
I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske om:

  • bostadsrättshavaren inte betalar avgiften i tid
  • bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd,
  • lägenheten används till något annat än bostad,
  • bostadsrättshavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten,
  • lägenheten vanvårdas,
  • bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, exempelvis om en reparation behöver utföras,
  • lägenheten används för brottslig verksamhet.

I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel.

Vi hjälps alla åt att hålla hus och kringområden i gott skick och ordnar gemensamma aktiviteter i mån av intresse.

Webbyrå: Pigment AB Stockholm